Smile Building chỉ có loại căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Trong đó, căn 3 phòng ngủ bao gồm: Căn số 01-04 (92,8m2); Căn số 02-03 (76,1m2); Căn số 06-11 (95,1m2).

Mặt bằng chi tiết các căn 3 phòng ngủ Smile Building:

Mặt bằng căn hộ 01, 04 - Trung Yên Smile Building

Mặt bằng căn hộ 01, 04 – Trung Yên Smile Building